Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i 2013

Meddelelser og breve fra ministeriet.

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i 2013
Tirsdag den 19. november 2013 bliver der afholdt valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Meddelelser, administrative forskrifter og breve

Valgdeltagelse ved kommunalvalg 2013

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har i forbindelse med kommunalvalget den 19. november 2013 iværksat kampagnen "Alles valg", som har til formål at fremme nydanskeres valgdeltagelse.

Læs mere om kampagnen "Alles valg" på Social-, Børne- og Integrationsministeriets hjemmeside .

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opfordrer i et brev kommunerne til at tage initiativer, der kan give en højere valgdeltagelse ved kommunalvalget i november end ved de foregående kommunalvalg. I brevet opfordrer hun desuden kommunerne til at deltage i to forskningsprojekter ved Københavns Universitet. 

Pressemeddelelse - Vestager til kommunerne: Ryk valgstederne ud hvor folk er

Brev til alle borgmestre fra økonomi- og indenrigsministeren

Mere information

Blanketter

Evt. restlager af blanketter til kandidatanmeldelse, listeforbund mm. fra valget i 2009 kan anvendes til valget 2013. Der bliver ikke foretaget nogen indholdsmæssige ændringer i de nye udgaver af blanketterne, de bliver alene tilrettet med navn på ministerium og årstal. Rosendahls-Schultz vil i øvrigt kun trykke nye blanketter i det omfang, at de løber tør, da de har et restlager fra valget i 2009, som de vil sende ud først.

Blanketterne kan bestilles hos:

Rosendahls – Schultz Distribution
Herstedvang 10
2620 Albertslund
Tlf. 43 22 73 00
Fax 43 63 19 69
E-mail  distribution@rosendahls.dk