Folketingsvalg

Der vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og fast bopæl i riget. Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret. Personer, der har valgret, vil normalt også være valgbare til Folketinget.

Folketingsvalget den 5. juni 2019  

Opgørelse af folketingsvalget den 5. juni 2019 med ministeriets officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling.

Kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg 

I medfør af § 4, stk. 1, i lov nr. 536 af 8. juni 2006 om ændring af lov om valg til Folketinget fastsættes følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

  • Hovedstaden tillægges 50 mandater, hvoraf 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater.
  • Sjælland-Syddanmark tillægges 65 mandater, hvoraf 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater.
  • Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, hvoraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater.

Bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar 2015 om fordeling af kreds- og tillægsmandater ved folketingsvalg

Beregning af kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling ved folketingsvalg