Kommunale og regionale valg

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd skal ifølge den kommunale og regionale valglov afholdes hvert fjerde år. Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd har enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 3 års forudgående fast bopæl i riget. Personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne (tidligere kaldt ”umyndiggjorte”) har dog ikke valgret. Personer, der har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd, vil normalt også være valgbare hertil.

Ved en lovændring i 2016 har personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, fået valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.