EU-borgere i Danmark

Ansøgningsskema og underretning til herboende EU-borgere, der er bopælsregistreret i CPR, om deltagelse i Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Ansøgningsskemaet skal sendes til din bopælskommune.

Sådan sender du din ansøgning sikkert til din bopælskommune

Ansøgningen skal sendes til din bopælskommune. Du kan sende sikker (krypteret) post til din kommune med dit NemID på Borger.dk:

Vælg Digital Post > Skriv ny post > Vælg din bopælskommune som modtager i kategorien ”Offentlige myndigheder / kommuner” > Vælg evt. underkategorien ”Borgerservice”, ”Øvrig post til Borgerservice” eller lignende og vedhæft din udfyldte ansøgning.

Blanket til sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark