Herboende EU-diplomater m.fl. kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Ansøgningsskema til EU-diplomater m.fl. til deltagelse i Europa-Parlamentsvalg i Danmark søndag den 26. maj 2019

Herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat kan stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark

EU-borgere, som har fast bopæl i Danmark, og som er fyldt 18 år senest på valgdagen, har valgret til Europa-Parlamentet i Danmark. Har du lovlig bopæl i Danmark, men er du endnu ikke bopælsregistreret i CPR, kan du alligevel anses for at have fast bopæl i Danmark. Det kan være tilfældet, hvis du afventer at modtage et registreringsbevis for ophold i Danmark fra Statsforvaltningen (Styrelsen for International Rekruttering og Integration overtager pr. 1. april 2019 opgaven med at udstede registreringsbeviser til EU-borgere).

For at du kan stemme ved Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du være optaget på valglisten. Hvis du er EU-borger og bor i Danmark, kan du kun optages på valglisten til valget i Danmark efter ansøgning. Det skyldes, at EU-borgere, som bor i en anden medlemsstat end deres hjemland, normalt har mulighed for at vælge, om de vil deltage i valget i deres hjemland eller i deres bopælsland. Du kan dog kun stemme ét sted og må derfor ikke stemme både ved valget i Danmark og i dit hjemland.

Ønsker du at stemme til valget i Danmark, skal du udfylde ansøgningsskemaet (se ansøgningsskemaet nedenfor) og vedlægge dokumentation for de oplysninger, der er angivet på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet skal sendes til din bopælskommune.

Du kan læse mere om, hvilken dokumentation du skal vedlægge m.v., i vejledningen til ansøgningsskemaet. Her kan du også læse om, hvornår du senest skal søge for at kunne stemme med Europa-Parlamentsvalget i Danmark den 26. maj 2019.

Ansøgningsskema til herboende EU-borgere, der lovligt har ophold i Danmark uden at være bopælsregistreret eller EU-diplomat