Spørgsmål og svar (FAQ)

Svar: Du skal starte med at kontakte det parti, du vil give din vælgererklæring. Partiet skal bruge din e-mailadresse eller dit CPR-nummer.

Svar: Vælgererklæringssystemet sender en mail med et link til dig syv dage efter, at partiet har indlæst din mailadresse i systemet. Hvis der går noget tid, fra du har givet partiet din mailadresse, til partiet indlæser den i systemet, vil du derfor opleve, at der går mere end en uge, før mailen med linket kommer. Hvis du indtaster din mailadresse på partiets hjemmeside, går den ikke automatisk ind i ministeriets system.

Det er partiet, der skal indlæse mailadressen. På den måde kan partiet sikre sig, at den samme adresse ikke bliver indlæst for mange gange, hvis vælgeren f.eks. har tastet sin mailadresse flere gange på partiets hjemmeside.

Her kan du finde en lille film om, hvordan en vælger afgiver en vælgererklæring. 

Der bliver også linket til dette materiale fra forsiden af vælgererklæring.dk.

Du kan også få hjælp hos det parti, du vil give din vælgererklæring.

Svar: Nej, hver vælger må kun afgive én vælgererklæring til ét parti ad gangen. En vælgererklæring er gyldig i 18 måneder. Hvis partiet bliver opstillingsberettiget, gælder vælgererklæringen indtil næste folketingsvalg, dog mindst 18 måneder.

Hvis partiet bliver opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg, gælder vælgererklæringen indtil førstkommende valg til Europa-Parlamentet.

Svar: Du skal bruge linket i den kvittering, du modtog i din e-Boks, da du afgav vælgererklæringen.

Hvis du ikke længere har kvitteringen, eller hvis du har afgivet vælgererklæring på papir, skal du kontakte partiet, som kan sende dig en ny kvittering.

Hvis partiet er blevet opstillingsberettiget, kan du ikke trække vælgererklæringen tilbage. Så gælder vælgererklæringen indtil næste folketingsvalg, dog minimum 18 måneder fra den dato, hvor partiet blev opstillingsberettiget.

Svar: Et parti skal indsamle 20.182 vælgererklæringer for at blive opstillet til folketingsvalg. Det er det antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 1/175 af de gyldige stemmer ved det sidst afholdte folketingsvalg.

Et parti skal indsamle 70.635 vælgererklæringer for at blive opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg. Det er det antal vælgererklæringer, der mindst svarer til 2 procent af samtlige gyldige stemmer ved det sidste folketingsvalg.

Svar: Vælgererklæring.dk kan bruges med følgende internetbrowsere:

Chrome 35 og nyere
Firefox 30 og nyere
Internet Explorer 8 og nyere
Opera 12 og nyere
Safari 6 og nyere

Svar: E-mailen er sendt fra noreply@vaelgererklaering.dk .

Husk også at kontrollere spam-filteret i din e-mailkonto. Det er partiet, der indtaster din e-mailadresse i systemet.

Svar: Du kan kun støtte ét parti ad gangen med en vælgererklæring, så hvis du har afgivet en vælgererklæring til et andet parti, skal du først trække den tilbage. Hvis du har afgivet din vælgererklæring digitalt, kan du benytte linket i den kvitteringsmail, du har modtaget i Digital Post (e-Boks).

Din vælgererklæring gælder i 18 måneder, hvorefter den slettes.

Hvis partiet har anmeldt sig for økonomi- og indenrigsministeren (dvs. afsluttet indsamlingen af vælgererklæringer), kan du ikke trække din vælgererklæring tilbage.

Hvis partiet bliver opstillingsberettiget til Folketinget, gælder vælgererklæringen indtil næste folketingsvalg, dog mindst 18 måneder.

Hvis partiet bliver opstillingsberettiget til Europa-Parlamentsvalg, gælder vælgererklæringen indtil førstkommende valg til Europa-Parlamentet.

Svar: Flere personer kan afgive hver deres vælgererklæring gennem samme e-mailadresse. Der bliver sendt en invitations-e-mail ud, for hver gang, en vælger afgiver en e-mailadresse. Linket til at afgive vælgererklæring bliver først koblet til vælgeren, når man logger ind med NemID.

Svar: Hvis du har modtaget flere invitationsmails til at afgive vælgererklæring gennem vælgererklæring.dk, skyldes det muligvis, at et parti har indtastet din e-mailadresse i systemet flere gange. Systemet er beregnet til, at flere personer kan afgive hver deres vælgererklæring gennem samme e-mailadresse. 
Vælgererklæring.dk udsender desuden en påmindelse, hvis ikke vælgeren har logget ind og enten har afgivet vælgererklæring eller har trukket støttetilkendegivelsen tilbage. Påmindelsen sendes ud 14 dage efter den første invitationsmail, og der udsendes kun én påmindelse pr. indtastet e-mailadresse. E-mailadressen slettes 35 dage efter indtastningen.

Svar: Ja, du kan afgive en vælgererklæring på papir. I så fald skal du meddele partiet dit CPR-nummer.