Folketingsvalg

Folketingets medlemmer vælges ifølge grundloven for 4 år. Statsministeren kan dog til enhver tid udskrive nyvalg til Folketinget. Der vælges 179 medlemmer til Folketinget, heraf 2 på Færøerne og 2 i Grønland.

Hvem kan stemme? 

Valgret til Folketinget har enhver, der er fyldt 18 år, har dansk indfødsret (statsborgerskab) og fast bopæl i riget. Personer, der er umyndige, har dog ikke valgret.

 

Hvem kan stille op? 

Har du valgret til Folketinget, er du normalt også valgbar til Folketinget, medmindre du er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af Folketinget. Du kan dog altid stille op til folketingsvalg, selv om du måske ikke er valgbar pga. en tidligere straf eller lignende. Folketinget træffer selv afgørelse om sine medlemmers valgbarhed.

 

Folketingets valgportal

På  Folketingets Valgportal kan du finde forskellige oplysninger rettet til vælgerne om folketingsvalg og det danske valgsystem. Du kan også se to korte film om fordeling af kreds- og tillægsmandater og om stemmesedlens opbygning:

Film om folketingsvalg

Film om opstilling til folketingsvalg