Kreds- og tillægsmandaters stedlige fordeling ved folketingsvalg

Fordelingen af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland

I medfør af § 10, stk. 1, i folketingsvalgloven er fastsat følgende fordeling af kreds- og tillægsmandater på landsdele og storkredse uden for Færøerne og Grønland:

  • Hovedstaden tillægges 50 mandater, hvoraf 39 kredsmandater og 11 tillægsmandater
  • Sjælland-Syddanmark tillægges 65 mandater, hvoraf 50 kredsmandater og 15 tillægsmandater
  • Midtjylland-Nordjylland tillægges 60 mandater, hvoraf 46 kredsmandater og 14 tillægsmandater