Meddelelser fra Valgnævnet

6. februar 2020: Udsættelse af Valgnævnets stillingtagen til Stram Kurs’ sag vedrørende indsamling af vælgererklæringer

Stram Kurs har den 4. februar 2020 anmodet om, at sagens afgørelse udsættes, indtil Stram Kurs har afgivet en udtalelse til sagen.

Valgnævnet har den 5. februar 2020 besluttet at imødekomme denne anmodning med frist for at afgive udtalelse den 13. marts 2020.

For så vidt angår retsgrundlaget for Valgnævnets undersøgelse henvises til § 12 a i folketingsvalgloven og § 11 a i Europa-Parlamentsvalgloven.

Næste møde i Valgnævnet er planlagt til afholdelse den 30. marts 2020.

11. december 2019: Afgørelse fra Valgnævnet om midlertidig udelukkelse af partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg

Valgnævnet har den 11. december 2019 truffet afgørelse om midlertidigt at udelukke partiet Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer til brug for deltagelse i folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg med henblik på Valgnævnets undersøgelse af, om der er grundlag for at træffe afgørelse om udelukkelse af partiet fra fortsat at indsamle vælgererklæringer og annullation af partiets indsamling af vælgererklæringer, jf. folketingsvalglovens § 12 a, stk. 2, 1. pkt., og Europa-Parlamentsvalglovens § 11 a, stk. 2, 1. pkt.


Valgnævnets afgørelse om midlertidigt at udelukke Stram Kurs fra fortsat at indsamle vælgererklæringer (”gult kort”) indebærer, at Stram Kurs ikke kan indsamle vælgererklæringer, hverken digitalt eller papirbaseret, indtil det tidspunkt, hvor Valgnævnet enten træffer afgørelse om udelukkelse og annullation af partiets indsamling af vælgererklæringer (”rødt kort”) eller træffer beslutning om at indstille undersøgelsen. Partiet vil således indtil videre være afskåret fra at indsamle vælgererklæringer i vælgererklæringssystemet. Der vil derfor ikke fra vælgererklæringssystemet blive sendt invitationer ud til de indtastede e-mailadresser om at afgive vælgererklæring.


Valgnævnets afgørelse berører ikke Stram Kurs’ ret til at stille op til folketingsvalg, så længe den tidligere anmeldelse til folketingsvalg er gyldig. Anmeldelsen af Stram Kurs er gyldig i 18 måneder fra anmeldelsens dato den 27. april 2019, dvs. frem til den 27. oktober 2020.