Generelle skrivelser

Her finder du skrivelser og udtalelser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der omhandler forskellige spørgsmål om valg og folkeafstemninger generelt.

Brev af 19. februar 2019 til kommuner og regioner om forbud mod ens listebetegnelser, valgret til EP-valg til umyndige udlandsdanskere, valgret til personer under værgemål med delvis fratagelse af den retlige handleevne m.v.

Brev af 5. februar 2019 til alle kommuner om reglerne for afholdelse af bindende kommunale folkeafstemninger og opdatering af regler om optagelse på valglisten til kommunale og regionale valg af EU-diplomater m.fl.

Brev af 15. januar 2019 til Københavns Kommune om nye regler vedr. optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland

Brev af 16. januar 2019 til alle kommuner om nye regler vedr. optagelse på valglisten af personer, der har valgret uanset ophold i et tredjeland, på Færøerne eller i Grønland

Brev af 20. december 2018 om opgaven som anmeldelsesmyndighed ved folketingsvalg flyttes til Ankestyrelsen

Orienteringsbrev af 17. december 2018 om nye regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Orienteringsbrev af 1. november 2018 om kommunernes behandling af valgretsansøgninger

Brev af 20. september 2018 til alle kommuner om sikkerhedsmæssige foranstaltninger ved forberedelse og afholdelse af valg

Brev af 15. august 2018 om brug af tegnsprogstolk i forbindelse med stemmeafgivning

Orienteringsbrev af 8. august 2018 til samtlige kommunalbestyrelser om indførelse af mulighed for at udskrive bindende kommunale folkeafstemninger

Orienteringsbrev af 4. april 2018 til samtlige kommunalbestyrelser og regionsråd om ændring af reglerne om fortabelse af valgbarhed på grund af straf i den kommunale og regionale valglov

Orienteringsbrev af 20. december 2017 til Statsforvaltningen, samtlige kommuner og de opstillingsberettigede partier til folketingsvalg om ændring af valglovgivningen pr. 1. november 2017 (valg på personlige stemmer og prioriteret sideordnet opstilling)

Orienteringsbrev til alle kommuner og regioner af 15. september 2017 om nye regler om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivningen

Brev til KL af 6. september 2017 vedrørende muligheden for samlet videresendelse af brevstemmer til bopælskommuner

Orienteringsskrivelse til kommuner og regioner om ændringer i valglovgivningen pr. 1. juli 2017

Orienteringsskrivelse til kommuner, regioner og Statsforvaltningen om ændringer i valglovgivningen pr. 1. april 2016

Brev til alle kommunalbestyrelser af 11. januar 2016 om idriftsættelse af vælgererklæring.dk og attestation af vælgererklæringer

Udtalelse om fejl ved opgørelsen af Kommunalvalget i Norddjurs Kommune

Brev til alle kommunalbestyrelser af 18. juni 2014 med orientering om digitalisering og attestation af vælgererklæringer

Brev til alle kommunalbestyrelser af 30. august 2013 vedrørende attestation af vælgererklæringer for nye partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg

Notat af 21. maj 2013 vedrørende spørgsmål om, hvorvidt en kommunalt ansat, hvis ægtefælle er kandidat ved kommunalvalget, må fungere som stemmemodtager

Orienteringsskrivelse af 6. maj 2011 vedrørende nye regler for opsætning af valgplakater

Orienteringsskrivelse af 23. marts 2011 vedrørende udbetaling af partistøtte til to kandidatlister som efter regionsrådsvalget i 2009 tilsyneladende er gået sammen og blevet til én kandidatliste

Afgørelse af 10. februar 2011 vedrørende klage over en kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Brev til alle kommunalbestyrelser af 13. oktober 2010 vedrørende fremsendelse af vælgererklæringer som digitale fotos