Valg og folkeafstemninger

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Folkeafstemning den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Lovforslaget, der skal stemmes om, fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015. Først fra denne dag kan man brevstemme i kommunerne (f.eks. i borgerservicecentre) og i udlandet.
Social- og Indenrigsministeriets meddelelser og vejledninger om folkeafstemningen vil løbende blive lagt her


Nyheder

Der afholdes lagtingsvalg på Færøerne den 1. september 2015 – læs mere  her

Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015Status for digitale vælgererklæringer, august 2015

Det tidligere Økonomi- og Indenrigsministerium har den 25. juni 2015 oplyst, at ministeriet i august 2015 vil give en ny orientering om status for udviklingen af den nye digitale løsning til brug for afgivelse af vælgererklæringer.
På den baggrund kan Social- og Indenrigsministeriet, hvortil Økonomi- og Indenrigs-ministeriets sag om vælgererklæringer er overført, oplyse, at ministeriets it-leverandør henover sommeren har foretaget en række yderligere tilpasninger af den digitale løs-nings sikkerhed og brugervenlighed. Tilpasningerne vil blive præsenteret for ministeriet medio september, hvorefter det vil blive besluttet, om løsningen herefter kan idriftsættes.
Indtil den digitale løsning er klar, vil det være den hidtidige procedure, der skal følges. Social- og Indenrigsministeriet vil i oktober 2015 give en ny orientering om udviklingen af den digitale løsning.

 

 

 Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 

Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning   her

 

 


 

100 året