Valg og folkeafstemninger

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Idriftsættelse af digitale vælgererklæringer den 12. januar 2016

Vælgererklæring.dk sættes i drift den 12. januar 2016, hvor der afholdes et kick-off-seminar.

Fremover skal partier benytte NemID for at indsamle vælgererklæringer.

Partier, der ønsker at deltage i kick-off-seminaret, bedes tilmelde sig på  valg@sim.dk .

Se mere om systemkrav til at bruge løsningen og programmet for kick-off  her .

 

Folkeafstemning den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 blev der holdt folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Lovforslaget, der blev stemt om, blev vedtaget i Folketinget den 12. november 2015. Se lovforslaget her.

Ved folkeafstemningen stemte et flertal på 53,1 % Nej, mens 46,9 % stemte Ja. Se resultater fra folkeafstemningen her.


Nyheder

Nu skal vi til folkeafstemning. Læs mere om, hvad du skal gøre  her.

Sådan sikrer du, at din stemme tæller ved folkeafstemningen. Læs mere  her.

Der er sidste frist for at brevstemme den 1. december. Læs mere  her.

Det endelige tal for vælgere både i Danmark og udlandet til folkeafstemningen er kommet. Se, hvor mange det drejer sig om  her.

Det foreløbige vælgertal til folkeafstemningen den 3. december 2015 er opgjort. Se her.

Flytter du efter 18. november?  Så læs her, hvor du skal stemme.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ændre afstemningssted. Læs mere  her .

Vælgere med sygdom eller manglende førlighed kan søge om at brevstemme hjemmefra. Læs hvordan  her

Nu kan du brevstemme til folkeafstemningen den 3. december. Læs hvordan  her

Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015Høring over vælgererklæringsbekendtgørelsen

Social- og Indenrigsministeriet sendte mandag den 12. oktober 2015 et foreløbigt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer i høring. Høringsfristen var mandag den 9. november 2015.

Høringen samt høringssvar kan findes på Høringsportalen . 

 

 Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 
Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning her

 

 


 

100 året