Valg og folkeafstemninger

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Folkeafstemning den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Lovforslaget, der skal stemmes om, er vedtaget i Folketinget den 12. november 2015. Man kan brevstemme frem til tirsdag den 1. december 2015. Se lovforslaget her .

Social- og Indenrigsministeriets meddelelser og vejledninger om folkeafstemningen vil løbende blive lagt her .

 

Nyheder

Det foreløbige vælgertal til folkeafstemningen den 3. december 2015 er opgjort. Se her.

Flytter du efter 18. november?  Så læs her, hvor du skal stemme.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ændre afstemningssted. Læs mere  her .

Vælgere med sygdom eller manglende førlighed kan søge om at brevstemme hjemmefra. Læs hvordan  her

Nu kan du brevstemme til folkeafstemningen den 3. december. Læs hvordan  her

Der afholdes lagtingsvalg på Færøerne den 1. september 2015 – læs mere  her

Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015Høring over vælgererklæringsbekendtgørelsen

Social- og Indenrigsministeriet har mandag den 12. oktober 2015 sendt foreløbigt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer i høring. Høringsfristen er mandag den 9. november 2015.
Høringen kan findes på Høringsportalen

Status for digitale vælgererklæringer, oktober 2015

Social- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2015 oplyst, at ministeriet i oktober 2015 vil give en ny orientering om status for udviklingen af den nye digitale løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer.

På den baggrund kan Social- og Indenrigsministeriet oplyse, at ministeriets it-leverandør har foretaget en række yderligere tilpasninger af den digitale løsnings sikkerhed og brugervenlighed. Endvidere har Social- og Indenrigsministeriet den 12. oktober 2015 sendt et foreløbigt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af en digital løsning til brug for anmeldelse af nye partier og indsamling af vælgererklæringer (vælgererklæringsbekendtgørelsen) i høring med frist for afgivelse af eventuelle bemærkninger den 9. november 2015.

Social- og Indenrigsministeriet vil ultimo november 2015 give en ny orientering om status for udviklingen af den nye digitale løsning til brug for indsamling af vælgererklæringer. Det er på nuværende tidspunkt ministeriets forventning, at ministeriet i den forbindelse vil kunne give en mere præcis orientering om det forventede tidspunkt for idriftsættelse af systemet.

Indtil den digitale løsning er klar, vil det være den hidtidige procedure, der skal følges.

 

 

 Husk at stemme den 3. december!

Den 3. december 2015 er der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Bliv skarpere på, hvad det egentlig vil sige at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning på to hjemmesider om afstemningen.

Social- og Indenrigsministeriet har ansvaret for reglerne i forbindelse med folkeafstemningen.  

Udenrigsministeriets og Justitsministeriets side 3december.dk

EU-Oplysningens side givmigsvar.nu

EU-Oplysningens side retsforbehold.eu.dk

3. december

Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 

Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning   her

 

 


 

100 året