Valg og folkeafstemninger

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet og Valgbarhedsnævnet.

Folkeafstemning den 3. december 2015

Torsdag den 3. december 2015 afholdes der folkeafstemning om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.
Lovforslaget, der skal stemmes om, fremsættes i Folketinget den 8. oktober 2015. Først fra denne dag kan man brevstemme i kommunerne (f.eks. i borgerservicecentre) og i udlandet.
Social- og Indenrigsministeriets meddelelser og vejledninger om folkeafstemningen vil løbende blive lagt her


Nyheder

Der afholdes lagtingsvalg på Færøerne den 1. september 2015 – læs mere  her

Nøgletal om folketingsvalget den 18. juni 2015

Endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015Status for udviklingen af digitale vælgererklæringer 

Social- og Indenrigsministeriet har den 4. juni 2015 oplyst, at ministeriet ultimo juni 2015 ville give en ny orientering om status for udviklingen af den nye digitale løsning til brug for afgivelse af vælgererklæringer.  Som omtalt i seneste statusmeddelelse er ministeriet blevet præsenteret for en første version af det digitale system fra softwareleverandøren og har vurderet, at der skal gennemføres en række tilpasninger, før det digitale system kan idriftsættes. Disse tilpasninger skal bl.a. sikre, at systemet er udformet i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalgloven m.v., at de relevante softwarekomponenter er sikkerhedsmæssigt opdaterede, og at ministeriet har et passende niveau af styringsredskaber til systemet. Ministeriet arbejder sammen med KMD for at gennemføre disse tilpasninger. I forlængelse heraf er det Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det digitale system vil kunne idriftsættes til efteråret 2015. Indtil det nye system er klart, vil det være den hidtidige procedure, der skal følges. Ministeriet vil i august 2015 give en ny orientering om udviklingen af det digitale system.

 

 

 Valgnævnets beretning 2007-2013

Beretningen indeholder oplysninger om ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten for udenlandsdanskere, samt oplysninger om ansøgninger om godkendelse af nye partinavne. 

Læs beretningen her

 

Partistøtteudvalgets betænkning

Regeringen har modtaget betænkningen fra det udvalg, der har haft til opgave at se på reglerne om den økonomiske støtte til de politiske partier. Du kan læse Partistøtteudvalgets betænkning   her

 

 


 

100 året