Valg og folkeafstemninger

Social- og Indenrigsministeriet varetager opgaver vedrørende folketingsvalg, folkeafstemninger, valg til kommunalbestyrelser og regionsråd samt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Ministeriet administrerer også den statslige partistøtteordning og er sekretariat for Valgnævnet.

Valgnævnet er et uafhængigt organ, der træffer afgørelse i visse sager om optagelse på valglisten og behandler ansøgninger om godkendelse af partinavne på nye partier, der ønsker at deltage i folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg. Valgnævnet træffer endvidere afgørelse om afsættelse og suspension af borgmestre, andre tilsvarende indehavere af et kommunalt hverv og regionsrådsformænd.

Ministeriet er endvidere ansvarlig for det digitale system til indsamling af vælgererklæringer for partier, der ønsker at stille op til folketingsvalg eller Europa-Parlamentsvalg, i form af hjemmesiden vælgererklæring.dk.

Find os også her:

Aktuelt

EU-borgere skal første gang søge om at stemme til Europa-Parlamentsvalg

Som EU-borger kan man stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis man er optaget på valglisten. Det skal man søge om, første gang man vil stemme til Europa-Parlamentsvalg. Læs mere.

Tidsfristoversigt til folketingsvalget den 5. juni 2019

Her kan du finde en oversigt over tidsfristerne til folketingsvalget onsdag den 5. juni 2019.

 

Pressemeddelelser