Brexit: Briter bosat i Danmark

Brexit: Hvad betyder det for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark?

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til den 31. januar 2020. Hvis Storbritannien inden da godkender den udtrædelsesaftale, EU og den britiske regering har forhandlet, træder Storbritannien ud af EU den 1. i måneden derefter.

Efter udtrædelsestidspunktet vil briter ikke længere være EU-borgere. Briter vil som udgangspunkt blive betragtet som tredjelandsborgere. Det har blandt andet betydning for herboende briters ret til at stemme og stille op til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget et lovforslag, der etablerer en midlertidig overgangsordning på valgområdet for herboende briter.

Overgangsordningen viderefører de gældende regler om EU-borgeres valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de briter, der på udtrædelsestidspunktet har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Loven vil først træde i kraft, når Storbritannien udtræder af EU.

Kommunal- og regionvalg i Danmark

Overgangsordningen vil betyde, at briter fortsat kan stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de på udtrædelsestidspunktet har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der flytter til Danmark efter udtrædelsestidspunktet, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til fremtidige kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Europa-Parlamentsvalg i Danmark

Overgangsordningen vil betyde, at briter fortsat kan stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis de på udtrædelsestidspunktet har og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark.

Briter, der flytter til Danmark efter udtrædelsestidspunktet, vil ligesom andre tredjelandsborgere ikke kunne stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark.

Hvis du vil vide mere om Brexit

Du kan læse mere om, hvad Brexit betyder for dig som herboende britisk statsborger, på Udlændinge- og Integrationsministeriets Brexit-hjemmeside.

Du kan også læse mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside.