Brexit: Danskere bosat i Storbritannien

Brexit kan have betydning for din ret til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark, hvis du er dansker bosat i Storbritannien

Storbritanniens udtrædelse af EU er udskudt til den 31. oktober 2019. Hvis Storbritannien inden da godkender den udtrædelsesaftale, EU og den britiske regering har forhandlet, vil Storbritannien udtræde den 1. i måneden derefter.

Efter udtrædelsestidspunktet vil Storbritannien ikke længere være et EU-land, men et tredjeland. Det kan blandt andet have betydning for retten til at stemme og stille op til Europa-Parlamentsvalg i Danmark for de danskere, der bor i Storbritannien.

Danskere, der bor i udlandet (EU-land eller tredjeland), f.eks. Storbritannien, og som er registreret som udrejst i CPR, kan optages på folketingsvalglisten, hvis de tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. En optagelse på folketingsvalglisten giver ret til at stemme til valg (folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg) i Danmark, selv om man er flyttet til udlandet. Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal sendes til den kommune i Danmark, hvor man senest havde bopæl (adresse).  

Du kan læse mere om optagelse på folketingsvalglisten, herunder om ansøgningsfrister m.v., samt finde ansøgningsskema på hjemmesiden under Udlandsdanskeres valgret.